Ceník

KNIHOVNA                                                                                                               

 • Poplatek na rok 2024                                                                                                                   
 • Děti:          50,- Kč                                                                                                           
 • Dospělí:  100,- Kč  
 • Jednorázová výpůjčka:    5,- Kč
 • + záloha na 1 knihu:     100,- Kč    
 • (při vrácení knihy bude záloha vrácena)                                                                                                               
 • Výpůjční doba je dva měsíce 
 • Upomínky:                                                                                    
 • Překročení  výpůjční lhůty:
 • 1. upomínka                       15 Kč
 • 2. upomínka                       30 Kč
 • 3. upomínka                       50 Kč
 • Doporučený dopis:           60 Kč
 • Ztráta knihy:
 • Za ztrátu může knihovna požadovat náhradu formou:   
 • zakoupení stejné knihy + náklady za zpracování                                50 Kč
 • cena knihy (v současné době) + náklady na zpracování                     50 Kč
 •  kniha naučná,encyklopedie apod. - cena knihy až trojnásobná
 • + náklady na zpracování                                                                     50 Kč
 • Ztráta časopisu :
 • zakoupení stejného časopisu + náklady na jeho zpracování               20 Kč
 • cena časopisu (v současné době) + náklady na zpracování                 20 Kč
 • Poškození knihy nebo časopisu :
 • poškození knihy dle stupně poškození                         20 – 100 Kč
 • úhrada jako při ztrátě knihy (kniha zůstává majetkem knihovny)
 • poškození časopisu : zakoupení stejného časopisu + náklady na zpracování  20 Kč 
 • cena časopisu (v současné době) + náklady na zpracování   
 • Ztráta nebo poškození čtenářského průkazu :      10 Kč
 • Poškození obalu:                                                         5 Kč
 • Zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny – MVS
 • z knihovny našeho střediska                                     5 Kč
 • z jiné knihovny v ČR (poštovné + další náklady)    60 Kč
 • Internet:   zdarma
 • Kopírování: 
 •  jednostranně     2,- Kč
 •  oboustranně      4.-  Kč
 • Tisk:               
 • jednostranně     2.- Kč
 • oboustranně      3.- Kč
 • barevně           10.- Kč
 • Platnost ceníku od 1. ledna 2016