Provozní řád internetu

Provozní řád internetové stanice Místní knihovny Ostravice

 •  1. Uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz nebo jiný osobní doklad
 •  2. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro práci s internetem a dbát pokynů pracovnice knihovny
 •  3. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé
 •  4. Použití internetu je časově omezeno na maximálně 1 hodinu denně, tuto dobu lze prodloužit, jestliže není další zájemce
 •  5. Uživatel si může rezervovat osobně nebo telefonicky použití internetu
 •  6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou síti Internet
 •  7. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení programů, spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu a restartovat počítač
 •  8. Informace získané z internetu je možné vytisknout na tiskárně za poplatek dle ceníku
 •  9. Není dovoleno vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem, stránky propagující xenofobii, násilí nebo                  podněcující k užívání  drog
 • 10. Na stránkách W W W je možno si zřídit FREE E-mail schránku pro posílání elektronické pošty (post.cz, hotmail.com …)                Je zakázáno používat poštovní program Outlook Express
 • 11. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferií nebosítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC a nesmí se pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat
 • 12. Při porušení podmínek Knihovního nebo Provozního řádu internetových stanic může být uživatel pracovnicí knihovny vykázán z jejích  prostor
 • 13. Veškeré náklady, které vzniknou Místní knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit

Schváleno radou obce Ostravice dne 1. 3. 2017