Historie knihovny

První zmínka o knihovně v Ostravici pochází ze školní kroniky školy u kostela. Z ní se dozvídáme, že v roce 1921 zde byla založena knihovna, knihy byly získány hlavně jako dary od občanů. Knihovnu ve škole vedl pan řídící učitel Antonín Košacký a později další učitelé: František Havránek a Oldřich Pytlíček. Tato knihovna nesloužila pouze žákům školy, ale všem občanům Ostravice. Později byla knihovna přestěhována ze školy u kostela do protější budovy, která tehdy patřila panu Jelínkovi. Zde se o ni starali pánové Josef Janošec a Jindřich Šigut, oba toho času už v důchodu. V roce 1959 byla přestavěna obecní budova vedle hotelu Freud. Zde ve 2. podlaží nad prodejnou masny (nyní Večerky) byly připraveny prostory pro knihovnu a také sem byla knihovna v roce 1960 umístěna. Nevydržela zde ale dlouho, v roce 1968 či 1969 musela ustoupit místnímu národnímu výboru, který se na místo knihovny přesunul z domu rodiny Kmínkových. Knihy se tedy nastěhovaly do horní třídy školy na Osmeku. Zde v poměrně nevyhovujících podmínkách knihovna vydržela až do léta roku 1990, kdy se opět vrátila do budovy vedle hotelu Freud nad prodejnu masa a uzenin. Od léta roku 2001 si obec pronajímá od Biskupství ostravsko-opavského prostory pro obecní knihovnu v budově tzv. Alkazaru. Od roku 2008 se knihovna spojila s místní galerií a bylo sem přeloženo také  turistické informační centrum. V obecní knihovně pracovaly postupně tyto knihovnice: od roku 1960 paní učitelka Věra Králová (rozená Božoňová), později paní Vlasta Smočková, která zde pracovala zřejmě nejdéle, až do roku 1999, poté knihovnu vedla paní Věra Adamcová a na krátkou dobu Andrea Mílková. Od roku 2001 knihovnu vede paní Martina Klímková.